Dieselservice

Detta erbjuder Bosch Diesel Service: Underhåll och reparationer av alla vanliga dieselkomponenter och -märken utförs av experter.

Kostnadseffektiva reparationslösningar för verkstäder, affärskunder och vagnparksansvariga. Allt arbete utförs av erfarna tekniker

Reparation av dieselkomponenter för alla typer av motorer

Vad innebär att vara Bosch Diesel Service-verkstad?

Alla Bosch Diesel Service-verkstäder testas och godkänns regelbundet av oberoende externa kontrollanter för att säkerställa att verkstaden lever upp till Bosch nätverksstandarder.


Externa kvalitetskontroller och servicekvalitetstester

För att dieselkomponenterna ska kunna justeras exakt enligt lagkrav och tillverkarens anvisningar kontrolleras och testas mätinstrumenten och provbänkarna på Boschs Diesel Center vartannat år. Garanti på delar och arbete

Avancerad provbänk. EPS 708.

Diagnos och systemtest med toppmodern testteknik från Bosch.  Alla arbeten utförs av erfarna och högkvalificerade

dieseltekniker. Vi arbetar med kunskap baserat på utbildning från Bosch, den ledande leverantören av modern

dieselteknologi och världsledande i utveckling av originalutrustning till dieselsystem.

Verktyg och mätinstrument för fullständig kontroll, reparation och ombyggnad av Common rail injektorer enligt riktlinjer från Bosch.